Hur kan vi hjälpa dig?

Vad händer med mina aktier om ett företag avnoteras?

När ett företag avnoteras handlas dess aktier inte längre på de större börserna men du äger fortfarande samma andel av företaget som tidigare. Ofta när en aktie avnoteras från börsen handlas den med Handel över disk (OTC). Detta är dock inte alltid sant och i vissa fall kan du förlora din investering.

Om en aktie avnoteras och nu handlar OTC gör vi OTC-instrumentet tillgängligt åt dig för att sälja hela din position. Det finns ingen marknadsdata i appen och som sådan är den uppskattade aktiekursen inställd på 0,01 $. Exekveringspriset varierar i takt med marknaden och skiljer sig därför mycket från det uppskattade priset. När vi får en instruktion från dig om att sälja strävar vi efter att handeln ska genomföras inom två arbetsdagar.

Relaterade artiklar