Hur kan vi hjälpa dig?

Vad händer med mitt handelskonto om ett företag utfärdar en utdelning?

Vi krediterar ditt konto med utdelningsbeloppet på betalningsdagen.

Utdelningsbetalningarna kan vara föremål för amerikansk källskatt som den externa mäklaren kvarhåller. Källskatten är normalt 30 % men kan minskas beroende på i vilket land du är bosatt och om det landet har ett gällande skatteavtal.

Relaterade artiklar