Hur kan vi hjälpa dig?

Vad händer om den externa mäklaren går i konkurs?

Om en mäklarfirma slutar med sin verksamhet i USA, överförs dess kunders tillgångar normalt på ett ordnat sätt till en annan registrerad mäklarfirma. Dessutom krävs det att den externa mäklaren förvarar sina kunders värdepapper och pengar separat från sina egna, så kundtillgångarna är säkra även om den externa mäklaren går i konkurs. Mäklarna måste även uppfylla vissa minimikrav angående nettokapital för att minska risken för insolvens. De måste även vara medlemmar i Securities Investor Protection Corporation som skyddar kundernas värdepapperskonton upp till ett belopp på 500 000 USD.

Relaterade artiklar