Hur kan vi hjälpa dig?

Varför kan jag inte ta ut mina medel från mitt handelskonto?

Om du säljer ett visst instrument krediterar vi ditt Revolut Electronic Money-konto med försäljningsvärdet. Denna kredit kan användas omedelbart för att återinvestera i alla tillgängliga instrument. Du bör dock vara medveten om att även om dina vinster krediteras till ditt Revolut Electronic Money-konto kan du inte ta ut tillbaka dessa intäkter förrän transaktionen som uppstår till följd av din order att sälja de relevanta instrumenten har slutförts. På de flesta underliggande marknader slutförs vanligtvis de instrument som finns tillgängliga via Revolut-appen inom två handelsdagar.

Relaterade artiklar