Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka avgifter kommer att debiteras för mina transaktioner?

Det finns absolut inga dolda avgifter med Revolut. Nedan hittar du de avgifter som tillämpas i olika fall:

Provisioner: vi debiterar en provision per handelstransaktion utöver den månadsvisa kvoten om 1 handelstransaktion för Standard-paket , 3 för Plus-paket och 5 för Premium-paket medan Metal-användare åtnjuter obegränsad och provisionsfri handel. 

Provisionsavgiften är den högsta av 0,25 % av orderbeloppet eller den lägsta landsspecifika avgiften såsom anges nedan. Denna avgift debiteras när vi mottar beställningen. Detta innebär att du inte kommer att betala mer (eller mindre) i avgifter än du godkänner när du skickar din beställning, även om priset på instrumentet ändras mellan att du skickar in ordern och att tredjepartsmäklaren utför den. 

Denna avgift debiteras i USD med valutakursen vid tidpunkten för beställningen.

De lägsta landsspecifika avgifterna per handelstransaktion är följande:

 • GBP 1
 • Eurozonen Island* och Liechtenstein**: 1 EUR
 • Danmark: DKK 9
 • Norge: NOK 11
 • Polen: PLN 4
 • Rumänien: RON 5
 • Tjeckien: CZK 28
 • Sverige: SEK 11
 • Bulgarien: BGN 2
 • Ungern: HUF 368
 • Kroatien: HRK 8

*För Island är motsvarande minimibelopp 154,30 ISK. Detta kan dock variera beroende på växelkursförändringar.

*För Liechtenstein är motsvarande minimibelopp 1,09 CHF. Detta kan dock variera beroende på växelkursförändringar.

Förvaltningsavgifter: Varje månad debiterar vi 0,12 % eller 12 baspunkter (per år) av marknadsvärdet av tillgångarna på ditt konto som du har hos en tredjepartsmäklare. Avgiften tas från ditt Revolut-konto för elektroniska pengar (ditt investeringskonto). Vi använder växlingskursen som gäller för tillfället. Den använda växlingskursen finns i Revolut-appen. Du hittar mer information här.

Tillsynsavgifter: De här avgifterna tas ut av myndigheterna Securities Exchange Commission (SEC) och Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) för aktiehandel i USA. Avgifterna tas ut direkt från mäklarföretagen som en avgift för att utföra aktiehandel. 

SEC tar ut en avgift på 5,10 $ för varje 1 000 000 $ sålt kapital, avrundat till den närmaste amerikanska centen.

FINRA debiterar mäklarföretag en liten avgift för säljordrar, som skickas vidare till SEC för att täcka kostnaden för regelverk och översikt. Alla försäljningar av aktier och börshandlade fonder debiteras 0,000119 $ per aktier med en lägsta avgift på 0,01 $ och en högsta avgift på 5,95 $. I bland kallas avgiften TAF (Trading Activity Fee, avgift för handelsaktivitet). 

När så är tillämpligt debiteras de uttagna avgifterna på säljordrar och kvarhålls från dina försäljningsintäkter.

Om du t.ex. vill sälja aktier till ett värde på 100 $ i ett företag och det fanns en lägsta TAF-avgift på 0,01 $, sätt nettovinsten 99,99 $ in på ditt konto. 

Relaterade artiklar