Hur kan vi hjälpa dig?

Finansiera mitt investeringskonto

Du kan finansiera ditt investeringskonto genom att överföra medel från ditt Revolut-konto. För närvarande kan detta bara göras genom att finansiera det med USD. Det finns ingen minsta kontofinansiering.

På grund av Brexit kan vi för tillfället inte erbjuda aktiehandelstjänster till nya användare bosatta i Belgien, Italien och Tyskland. Användare i dessa länder måste vänta tills vår ansökan om licens i Irland har beviljats och vi därmed kan tillhandahålla investeringstjänster i hela EES 2021. Vi förväntar oss att detta inträffar under 2:a kvartalet 2021 och håller dig informerad om hur det går.

Relaterade artiklar