Hur kan vi hjälpa dig?

Hur innehar vi ädelmetaller?

Ädelmetaller hålls på ett enda konto i Revoluts namn hos vår betrodda tjänstepartner. När du ”köper guld” erhåller du därför i själva verket ”exponering” mot det som finns på Revoluts ädelmetallkonto.

Vilken är skillnaden för mig?

Det betyder att du inte ”äger” guldet – i stället ökar och sjunker värdet för din ”exponering” i takt med att värdet för guldet ökar och sjunker. I investeringssyfte är det nästan som att äga ädelmetallerna, men du kan inte skicka ditt guld eller silver externt utanför ditt Revolut-konto eller få det fysiska guldet eller silvret levererat till dig. Det betyder också att om Revolut någon gång skulle bli insolvent kommer vi att sälja alla ädelmetaller vi innehar å dina vägnar och kreditera ditt e-pengakonto med motsvarande belopp i fiat-valuta.

Relaterade artiklar