Hur kan vi hjälpa dig?

Vad är en hård gaffel och hur hanterar Revolut en sådan?

En hård gaffel innebär att en enda kryptovaluta delas upp i två. Detta sker när den befintliga koden för en kryptovaluta ändras, och ger upphov till en gammal och en ny version.

En hård gaffel uppstår när utvecklarna av en kryptovaluta, t.ex. Litecoin, introducerar en ny version av den underliggande programvaran i nätverket som inte är bakåtkompatibel. I sådana fall finns det två blockkedjor (liggare) som körs parallellt, vilket i sin tur innebär att en ny kryptovaluta införs. Detta skedde när Litecoin Cash infördes.

Vi beslutar från fall till fall hur vi ska hantera eventuella framtida hårda gafflar – vi kan inte garantera att vi har stöd för eller inte stöd för införandet av nya kryptokurser som ett resultat av hårda gafflar.

Vi meddelar dig i förväg om vi planerar att stödja införandet av några nya kryptovalutor.

Relaterade artiklar