Hur kan vi hjälpa dig?

Var är en blockkedja?

En blockkedja är ett officiellt register över alla bitcointransaktioner som någonsin har genomförts. Man kan se blockkedjan som en sorts liggare som bibehåller ett realtidsregister över ägande.

Den distribuerade liggaren utgör en decentraliserad databas som byggs på i ”block”, där det senaste blocket är det som innehåller den senast registrerade uppsättningen transaktioner.

Genom blockkedjan kan alla marknadsdeltagare transparent och säkert spåra digitala valutatransaktioner utan att behöva någon central liggare.

Relaterade artiklar