Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Докладване на плащане с карта като измама или злоупотреба

Ако смятате, че сте били жертва на измама, незабавно прекратете всякаква комуникация с измамника.

Как да докладвате трансакция с карта като измамна:

  1. Докоснете трансакцията в хронологията си. Ако имате няколко, които да докладвате, ще можете да ги добавите във формуляра
  2. Изберете „Докладване на това плащане като измамно“
  3. Попълнете формуляра

Картата ви ще бъде прекратена, след като подадете формуляра за докладване на измами.