Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Минаване на проверка за преводи в ZAR към Южна Африка

Защо трябва да бъде проверен получателят ми?

Поради местните разпоредби се нуждаем от известна информация от вашия получател, за да завършим превода ви към Южна Африка. Обичайно отнема от 1 до 3 работни дни да прегледаме информацията на получателя ви.

Как изглежда процеса на проверка?

Южноафриканската резервна банка изисква всички получатели да завършат проверка или Задължително Отчитане, за да получават пари. 

Нашият местен партньор ще се свърже с вашия получател чрез текстово съобщение и имейл с молба да попълни онлайн формуляр. Когато формулярът е попълнен, получателят ви ще получи парите.

Изисква се получателят да повтаря процеса за проверка веднъж годишно за всеки доставчик, от когото получават преводи.

Какви са документите, които получателят ми трябва да качи? 

За да премине проверка, получателят трябва да представи документ за самоличност. Документът за самоличност на получателя може да е висококачествена снимка или сканирано копие на личната карта, шофьорска книжка или паспорт.

Също така от тях се изисква да си направят снимка, на която държат документа си за самоличност.

Какво се случва, когато получателят ми попълни формуляра?

Когато формулярът бъде попълнен, нашият партньор в банкирането ще започне да обработва превода. В зависимост от това по кое време е попълнен формулярът, парите ви ще пристигнат или същия работен ден, или на следващия. Проверете функцията за проследяване на банков превод в приложението за подробности относно състоянието на вашия превод.

Вашият получател ще разполага с 6 дни, за да попълни формуляра. Ако формулярът не бъде попълнен в рамките на това време, парите ще бъдат върнати в сметката ви в Revolut.