Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в AED?

Какви типове преводи мога да използвам, за да изпратя AED?

Има три различни типа преводи: преводи към клиент на Revolut, преводи по карта, и банкови преводи.

Изпращането на пари към карти е налично само за избрани потребители в момента. Очаквайте актуализация!

На кого мога да изпратя AED?

Можете да изпратите AED на бенефициент, който има банкова сметка в Обединените арабски емирства. Също така можете да изпратите AED на бенефициенти извън Обединените арабски емирства с по-висока такса. 

Каква информация ми е необходима за получателя?

За да направите превод към какъвто и да е клиент на Revolut, ще ви е необходим техният телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено ще ви трябва пълното име на бенефициента, неговият SWIFT/BIC код и неговият IBAN номер. SWIFT/BIC кодът трябва да е от 8 или 11 цифри. IBAN трябва да е от 23 символа, започващ с AE.

За да изпратите пари към карта, всичко, от което се нуждаете, е номерът на картата и пълното име на притежателя на картата.

Колко мога да изпратя?

За повечето валути няма лимити за сумата на превода. Евентуални лимити за определени валути могат да бъдат зададени от нашите партньори по плащанията, които не сме в състояние да разкрием поради причини, свързани със съответствието.

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са ограничени до 2 500 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция, докато преводите към карти Mastercard са ограничени до 5 000 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция.

Начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че времената на пристигане, посредническите такси, таксувани от други банки, и описанията, които вашите бенефициенти могат да видят в извлечението си, могат да се различават. Предоставяме повече информация за това, когато правите превод в приложението.

Колко време обикновено отнема за парите да пристигнат?

Преводи към банкови сметки

Преводите в AED към банкова сметка, регистрирана в Обединените арабски емирства, обикновено пристигат в рамките на 3 до 5 работни дни.

Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат до 30 минути.