Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в AUD?

Какви типове преводи мога да използвам, за да изпратя AUD?

Има три различни типа превода: преводи към клиент на Revolut, преводи по карта и банкови преводи.

Изпращането на пари към карти е налично само за избрани потребители в момента. Очаквайте актуализация!На кого мога да изпратя AUD?

Можете да изпратите AUD на бенефициент, който има банкова сметка в Австралия. Също така можете да изпратите AUD на бенефициенти извън Австралия, но с по-висока такса.

Каква информация ми е необходима за получателя?

За да направите превод към какъвто и да е клиент на Revolut, ще ви е необходим техният телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено ще ви трябва пълното име на бенефициента, неговият BSB код и номера на неговата банкова сметка. BSB кодът трябва да е от 6 цифри, а номерът на банковата сметка трябва да е от 5 до 9 цифри.

За да изпратите пари към карта, всичко, от което се нуждаете, е номерът на картата и пълното име на притежателя на картата.

Колко мога да изпратя?

За повечето валути няма лимити за сумата на превода. За някои валути може да има зададени лимити от нашите партньори за плащания, които не можем да разкрием поради съображения за съответствие.

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са ограничени до 2 500 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция, докато преводите към карти Mastercard са ограничени до 5 000 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция.

Начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че времената на пристигане, посредническите такси, таксувани от други банки, и описанията, които вашите бенефициенти могат да видят в извлечението си, могат да се различават. Предоставяме повече информация за това, когато правите превод в приложението.

Колко време обикновено отнема за парите да пристигнат?

Преводи към банкови сметки

Преводите в AUD към банкова сметка, регистрирана в Австралия, обикновено отнемат до два работни дни.

Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат до 30 минути.