Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в CHF?

Какви типове преводи мога да използвам, за да изпратя CHF?

Има три различни типа превода: преводи към клиент на Revolut, преводи по карта, и банкови преводи.

Изпращането на пари към карти е налично само за избрани потребители в момента. Очаквайте актуализации!

На кого мога да изпратя CHF?

Можете да изпратите CHF на бенефициент, който има банкова сметка в Швейцария или Лихтенщайн. Също така можете да изпратите CHF на бенефициенти извън Швейцария или Лихтенщайн с по-висока такса. 

Каква информация ми е необходима за получателя?

За да направите превод към какъвто и да е клиент на Revolut, ще ви е необходим техният телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено ще ви трябва пълното име на бенефициента и неговият IBAN номер. IBAN обикновено е с дължина 21 символа и започва с CH.

За да изпратите пари към карта, всичко, от което се нуждаете, е номерът на картата и пълното име на притежателя на картата. 

Колко мога да изпратя?

За повечето валути няма лимити за сумата на превода. Евентуални лимити за определени валути могат да бъдат зададени от нашите партньори по плащанията, които не можем да разкрием поради причини, свързани със съответствието.

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са с ограничение до 2 500 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция, докато преводите към карти Mastercard са с ограничение до 5 000 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция.

Начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че времената на пристигане, посредническите такси, таксувани от други банки, и описанията, които вашият бенефициент може да види в извлечението си, могат да се различават. Предоставяме повече информация за това, когато правите превод в приложението.

Колко време обикновено отнема за парите да пристигнат?

Преводи към банкови сметки

Преводите в CHF към банкова сметка, регистрирана в Швейцария или Лихтенщайн, обикновено отнемат няколко секунди, но могат да отнемат до два работнидни, ако банката бенефициент не поддържа незабавни плащания.

Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат до 30 минути.