Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в EUR?

Какви типове преводи мога да използвам, за да изпратя EUR?

Има три различни типа преводи: преводи към клиент на Revolut, преводи по карта, и банкови преводи.

Изпращането на пари към карти е налично само за избрани потребители в момента. Стойте на линия!

На кого мога да изпратя EUR?

Можете да изпратите EUR на бенефициент, който има банкова сметка от държава от SEPA. Също така можете да изпратите EUR на бенефициенти извън зоната на SEPA с по-висока такса. 

SEPA се състои от: 

  • 27 държави-членки на Европейския съюз (ЕС) + 3 държави от Европейската икономическа зона (ЕИЗ): Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция
  • 6 държави извън ЕИЗ, към които географската област е разширена: Андора, Монако, Сан Марино, Швейцария, Обединеното кралство, Ватикан
  • Територии извън ЕИЗ: Майот, Сен-Пиер и Микелон, Гърнзи, Джърси, остров Ман

Каква информация ми е необходима за получателя?

За да направите превод към какъвто и да е клиент на Revolut, ще ви е необходим техният телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено ще ви трябва пълното име на бенефициента и неговият IBAN. IBAN трябва да е с дължина между 14 и 34 цифри.

За да изпратите пари към карта, всичко, от което се нуждаете, е номерът на картата и пълното име на притежателя на картата.

Колко мога да изпратя?

За повечето валути няма лимити за сумата на превода. Евентуални лимити за определени валути могат да бъдат зададени от нашите партньори по плащанията, които не можем да разкрием поради съображения за съответствие.

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са ограничени до 2500 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция, докато преводите към карти Mastercard са ограничени до 5000 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция.

Начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че времената на пристигане, посредническите такси, таксувани от други банки, и описанията, които вашият бенефициент може да види в извлечението си, могат да се различават. Предоставяме повече информация за това, когато правите превод в приложението.

Колко време обикновено отнема за парите да пристигнат?

Преводи към банкови сметки

Преводите в EUR към банкова сметка, регистрирана в SEPA, обикновено пристигат в рамките на 1 ден, но може да отнемат до два работни дни, ако банката бенефициент не поддържа незабавни плащания.

Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат до 30 минути.