Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в GBP?

Какви типове преводи мога да използвам, за да изпратя GBP?

Има три различни типа преводи: преводи към клиент на Revolut, преводи по карта, и банкови преводи.

Изпращането на пари към карти е налично само за избрани потребители в момента. Очаквайте актуализации!

На кого мога да изпратя GBP?

Можете да изпратите GBP на бенефициент, който има банкова сметка от Обединеното кралство, Гърнси, включително остров Ман, Британска територия в Индийския океан и Джърси. Също така можете да изпратите GBP на бенефициенти извън Обединеното кралство с по-висока такса.

Каква информация ми трябва за бенефициента?

За да направите превод към клиент на Revolut, ще ви трябва неговия телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено ще ви трябва пълното име на бенефициента, банков код и номер на банковата сметка. Банковият код е от 6 цифри. Номерът на банковата сметка е от 8 цифри.

За да изпратите пари към карта, всичко, от което се нуждаете, е номерът на картата и пълното име на притежателя на картата.

Колко мога да изпратя?

За повечето валути няма лимити за сумата на превода. Евентуални лимити за определени валути могат да бъдат зададени от нашите партньори по плащанията, които не сме в състояние да разкрием поради причини, свързани със съответствието. 

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са ограничени до 2500 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция, докато преводите към карти Mastercard са ограничени до 5000 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция.

Начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че времената на пристигане, посредническите такси, таксувани от други банки, и описанията, които вашите бенефициенти могат да видят в извлечението си, могат да се различават. Предоставяме повече информация за това, когато правите превод в приложението.

Колко време обикновено отнема пристигането на парите?

Преводи към банкови сметки

Преводите в GBP към банкова сметка в Обединеното кралство обикновено отнемат няколко секунди, но могат да отнемат до три дни , ако банката бенефициент не използва По-бързи плащания.

Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат до 30 минути.

Има ли разходи, свързани с превода?

Ако се намирате извън Обединеното кралство, такса за международни преводи ще бъде таксувана във вашата местна валута.