Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в HKD?

Какви типове преводи мога да използвам, за да изпратя HKD?

Има три различни типа превода: преводи към клиент на Revolut, преводи по карта, и банкови преводи.

Изпращането на пари към карти е налично само за избрани потребители в момента. Стойте на линия!

На кого мога да изпратя HKD?

Можете да изпратите HKD на бенефициент, който има банкова сметка от Хонг Конг. Също така можете да изпратите HKD на бенефициенти извън Хонг Конг, но с по-висока такса.

Каква информация ми е необходима за получателя?

За да направите превод към какъвто и да е клиент на Revolut, ще ви е необходим техният телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено ще ви трябва пълното име на бенефициента, номера на сметката, кода SWIFT/BIC и код за клиринг.

За да изпратите пари към карта, всичко, от което се нуждаете, е номерът на картата и пълното име на притежателя на картата.

Колко мога да изпратя?

За повечето валути няма лимити за сумата на превода. Евентуални лимити за определени валути могат да бъдат зададени от нашите партньори по плащанията, които не сме в състояние да разкрием поради причини, свързани със съответствието. 

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са ограничени до 2500 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция, докато преводите към карти Mastercard са ограничени до 5000 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция.

Начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че времената за пристигане, посредническите такси, таксувани от други банки, и описанията, които вашите бенефициенти могат да видят в извлечението си, могат да се различават. Предоставяме повече информация за това, когато правите превод в приложението.

Колко време обикновено отнема за парите да пристигнат?

Преводи към банкови сметки

Преводите в HKD към банкова сметка, регистрирана в Хонконг, обикновено пристигат в рамките на 1 работен ден.

Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат до 30 минути.