Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в ILS?

Какви типове преводи мога да използвам, за да изпратя ILS?

Има три различни типа превода: преводи към клиент на Revolut, преводи по карта, и банкови преводи.

Изпращането на пари към карти е налично само за избрани потребители в момента. Очаквайте актуализации!На кого мога да изпратя ILS?

Можете да изпратите ILS на бенефициент, който има банкова сметка в Израел. Също така можете да изпратите ILS на бенефициенти извън Израел с по-висока такса.

Каква информация ми трябва за бенефициента?

За да направите превод към клиент на Revolut, ще ви трябва неговия телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено ще ви трябва пълното име на бенефициента, неговият SWIFT/BIC код и неговият IBAN номер. IBAN номерът трябва да започва с IL.

За да изпратите пари към карта, всичко, от което се нуждаете, е номерът на картата и пълното име на притежателя на картата.

Колко мога да изпратя?

За повечето валути няма лимити за сумата на превода. Определени валути могат да имат зададени лимити от нашите партньори за плащания, които не сме в състояние да разкрием поради причини, свързани със съответствието.

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са ограничени до 2500 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция, докато преводите към карти Mastercard са ограничени до 5000 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция.

Начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че времената на пристигане, посредническите такси, таксувани от други банки, и описанията, които вашият бенефициент може да види в извлечението си, могат да се различават. Предоставяме повече информация за това, когато правите превод в приложението.

Колко време обикновено отнема за парите да пристигнат?

Преводи към банкови сметки

Преводите в ILS към банкова сметка, регистрирана в Израел, обикновено пристигат за 3 до 5 работни дни. 

Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат до 30 минути.