Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в NZD?

Какви типове преводи мога да използвам, за да изпратя NZD?

Има три различни типа превода: преводи към клиент на Revolut, преводи по карта, и банкови преводи.

Изпращането на пари към карти е налично само за избрани потребители в момента. Очаквайте актуализация!

На кого мога да изпратя NZD?

Можете да изпратите NZD на бенефициент, който има банкова сметка в Нова Зеландия. Също така можете да изпратите NZD на бенефициенти извън Нова Зеландия с по-висока такса.

Каква информация ми е необходима за бенефициента?

За да направите превод към клиент на Revolut, ще ви е необходим неговият телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено ви е необходимо пълното име на бенефициента, номера на сметката и кода SWIFT/BIC.

За да изпратите пари към карта, всичко, от което се нуждаете, е номерът на картата и пълното име на притежателя на картата.

Колко мога да изпратя?

За повечето валути няма лимити за сумата на превода. Евентуални лимити за определени валути могат да бъдат зададени от нашите партньори по плащанията, които не сме в състояние да разкрием поради причини, свързани със съответствието. 

Ако правите превод към карта, преводите към карти на Visa са ограничени до 2 500 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция, докато преводите към карти на Mastercard са ограничени до 5 000 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция.

Начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че времената за пристигане, посредническите такси, таксувани от други банки, и описанията, които вашите бенефициенти може да видят в извлечението си, могат да се различават. Предоставяме повече информация за това, когато правите превод в приложението.

Колко време обикновено отнема за парите да пристигнат?

Преводи към банкови сметки

Преводите в NZD към банкова сметка, регистрирана в Нова Зеландия, обикновено пристигат за 3 до 5 работни дни.

Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат до 30 минути.