Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в SEK?

Какви типове преводи мога да използвам, за да изпратя SEK?

Има три различни типа превода: преводи към клиент на Revolut, преводи по карта, и банкови преводи.

Изпращането на пари към карти в момента е налично само за определени потребители. Следете за новини от нас!

На кого мога да изпратя SEK?

Можете да изпратите SEK на бенефициент, който има банкова сметка в Швеция. Също така можете да изпратите SEK на бенефициенти извън Швеция с по-висока такса. 

Каква информация ми трябва за бенефициента?

За да направите превод към клиент на Revolut, ще ви трябва неговия телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено се нуждаете от пълното име на получателя, неговия IBAN номер, клирингов номер и номер на сметката. Важно е да включите клиринговия номер и номера на сметката заедно, в този ред. IBAN номерът трябва да започва със SE. Клиринговият номер трябва да бъде от 4 или 5 цифри. Номерът на сметката трябва да бъде между 7 и 11 цифри.

За да изпратите пари към карта, са ви необходими само номерът на картата и пълното име на нейния притежател. 

Колко мога да изпратя?

За повечето валути няма лимити за сумата на превода. Определени валути могат да имат зададени лимити от нашите партньори за плащания, които не сме в състояние да разкрием поради причини, свързани със съответствието

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са ограничени до 2500 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция, докато преводите към карти Mastercard са ограничени до 5000 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция.

Начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че времената на пристигане, посредническите такси, таксувани от други банки, и описанията, които вашите бенефициенти могат да видят в извлечението си, могат да се различават. Предоставяме повече информация за това, когато правите превод в приложението.

Колко време обикновено отнема за парите да пристигнат?

Преводи към банкови сметки

Преводите в SEK към банкова сметка, регистрирана в Швеция, обикновено пристигат за 1 работен ден.

Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат до 30 минути.