Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Нуждаете се от помощ при преводи на суми в USD?

Какви типове преводи мога да използвам, за да изпратя USD?

Има три различни типа преводи: преводи към клиент на Revolut, преводи по карта, и банкови преводи.

Изпращането на пари към карти е налично само за избрани потребители в момента. Очаквайте актуализация!

На кого мога да изпратя USD?

Можете да изпратите USD на бенефициент, който има банкова сметка в Съединените щати. Също така можете да изпратите USD на бенефициенти извън САЩ с по-висока такса.

Каква информация ми трябва за получателя?

За да направите превод към какъвто и да е клиент на Revolut, ще ви трябва техният телефонен номер или Revtag.

За да извършите международен банков превод, обикновено ще ви трябва пълното име на бенефициента, номера на банковата сметка и номера за направление към ACH. Номерата на сметките са с дължина от 4 до 17 цифри. Номерата за направление са с дължина от 9 цифри.

За да изпратите пари към карта, всичко, от което се нуждаете, е номерът на картата и пълното име на притежателя на картата.

Колко мога да изпратя?

За повечето валути няма лимити за сумата на превода. Определени валути могат да имат лимити, зададени от нашите партньори за плащания, които не можем да разкрием поради причини, свързани със съответствието.

Ако правите превод към карта, преводите към карти на Visa са ограничени до 2 500 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция, докато преводите към карти на Mastercard са ограничени до 5 000 $ (или еквивалент в друга валута) за трансакция.

Начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че времената на пристигане, посредническите такси, таксувани от други банки, и описанията, които вашите бенефициенти могат да видят в извлечението си, могат да се различават. Предоставяме повече информация за това, когато правите превод в приложението.

Колко време обикновено отнема за парите да пристигнат?

Преводи към банкови сметки

Преводите в USD към банкова сметка, регистрирана в Съединените щати, обикновено пристигат за 1 работен ден.

Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат до 30 минути.