Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Πόσο κοστίζει η έκθεση σε πολύτιμα μέταλλα και πώς υπολογίζεται;

Η τιμή του εμπορεύματος που βλέπετε στην εφαρμογή εξαρτάται από το αν αγοράζετε ή πουλάτε. Θα σας δείξουμε είτε την τιμή αγοράς (ζήτηση) είτε την τιμή πώλησης (προσφορά).

Η διαφορά μεταξύ αυτών των τιμών οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή ζήτησης είναι η υψηλότερη τιμή που ένας αγοραστής είναι πρόθυμος να πληρώσει και η τιμή προσφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή που ένας πωλητής είναι πρόθυμος να δεχτεί. Αυτή η διαφορά ονομάζεται «spread».

Εφαρμόζουμε ένα τέλος όταν αγοράζετε ή πουλάτε εμπορεύματα:

Σε όλες τις μετατροπές πολύτιμων μετάλλων, εφαρμόζουμε ένα τέλος μεγαλύτερο από μια σταθερή ελάχιστη χρέωση ύψους 1 €, ή ένα μεταβλητό τέλος το οποίο είναι ίσο με το 1,99% της αξίας της εντολής (για Standard ή Plus), και 1,49% της αξίας της εντολής (για Premium , Metal, ή Ultra).

Οι μετατροπές πολύτιμων μετάλλων θα υπολογίζονται στο όριο εύλογης χρήσης για μετατροπές, αν είστε πελάτης Standard or Plus .

Δεν σας χρεώνουμε άλλες χρεώσεις για αυτήν την υπηρεσία. Και, όπως πάντα, θα σας δείξουμε την τιμή, τις χρεώσεις και το συνολικό κόστος εντός εφαρμογής πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ανταλλαγή.