Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Μεταφορά λογαριασμού συναλλαγών στην οντότητα εντός ΕΟΧΓιατί η Revolut Trading Ltd μεταφέρει τους πελάτες χρηματιστηριακών συναλλαγών που είναι κάτοικοι ΕΟΧ στην Ευρωπαϊκή οντότητα Χρηματιστηριακών Συναλλαγών;Τι θα αλλάξει όταν ο λογαριασμός συναλλαγών μου μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή οντότητα χρηματιστηριακών συναλλαγών;Πώς μπορώ να γνωρίζω αν ο λογαριασμός συναλλαγών μου έχει μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή οντότητα χρηματιστηριακών συναλλαγών;Τι πρέπει να κάνω για να διασφαλίσω την επιτυχή μεταφορά του λογαριασμού συναλλαγών μου στη σχετική Ευρωπαϊκή οντότητα;Δεν επιθυμώ τη μεταφορά του λογαριασμού μου, τι μπορώ να κάνω;Πώς ρυθμίζεται η Ευρωπαϊκή οντότητα χρηματιστηριακών συναλλαγών;Θα υπάρξουν καινούργιοι Όροι Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή οντότητα χρηματιστηριακών συναλλαγών;Είμαι κάτοικος ΗΒ, θα μεταφερθεί ο λογαριασμός ανταλλαγής μετοχών που διαθέτω στη νέα Ευρωπαϊκή οντότητα συναλλαγών;