Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Ανάληψη από τον Επενδυτικό μου λογαριασμό

Όταν πωλείτε μια μετοχή, θα μπορείτε να επενδύσετε άμεσα τα μετρητά από την πώληση σε άλλη μετοχή.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι, παρόλο που τα μετρητά που θα λάβετε ενδέχεται να πιστωθούν στον λογαριασμό σας, δεν θα μπορείτε να τα κάνετε ανάληψη μέχρι ναολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης, η οποία διαρκεί συνήθως 1 ημέρα διαπραγμάτευσης για χρεόγραφα των ΗΠΑ και 2 ημέρες διαπραγμάτευσης σε άλλη περίπτωση.

Στο υπόλοιπο σε USD/EUR για Μετοχές, περιλαμβάνονται τα παρακάτω ποσά:

  • Διαθέσιμο προς ανάληψη από τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Revolut άμεσα
  • Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις, τα οποία μπορείτε να επενδύσετε άμεσα, αλλά όχι να τα κάνετε ανάληψη στον κύριο λογαριασμό λογαριασμό Revolut μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης