Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Τι υποστήριξη μπορώ να λάβω στο πλαίσιο του Robo-Advisor;

Κατά την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κατά την διακριτική ευχέρεια του Robo-Advisor, δεν υπάρχει συνήθως καμία αλληλεπίδραση μεταξύ της Revolut και των πελατών. Ωστόσο, αν έχετε ερωτήσεις ή/και θέλετε να συνομιλήσετε με έναν εκπρόσωπο, προσφέρουμε υποστήριξη στους επενδυτές μέσω της συνομιλίας μας εντός της εφαρμογής, 24/7.

Παρόλο που το Robo-Advisor είναι ένα ημι-αυτοματοποιημένο εργαλείο, υπάρχει και ανθρώπινη επίβλεψη για να διασφαλίσουμε ότι η λειτουργία του είναι αυτή που αναμένεται για τους πελάτες της Revolut.

Η χειροκίνητη συμμετοχή μας περιορίζεται στα εξής:

  • Καθορισμός επενδυτικών στρατηγικών,
  • Επιλογή ETF για πρότυπα χαρτοφυλάκια,
  • Ρύθμιση και επικαιροποίηση των κατανομών πρότυπου χαρτοφυλακίου,
  • Διενέργεια καθημερινής επανεξισορρόπησης των πρότυπων χαρτοφυλακίων,
  • Παρακολούθηση των επιδόσεων και της ποιότητας της επένδυσης.