Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Πού επενδύονται τα χρήματα που έχω στον λογαριασμό Robo-Advisor;

Όταν χρησιμοποιείτε τον Robo-Advisor, τα χρήματά σας επενδύονται συνήθως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό σας εξαρτώνται από τους οικονομικούς σας στόχους, την ανοχή στον κίνδυνο και άλλους παράγοντες που καθορίζετε εσείς κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας.

Στη Revolut, χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία για να καθορίσουμε ποια περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο. Μόλις καθορίσουμε την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, αξιολογούμε ποια διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) προσφέρουν την αποτελεσματικότερη έκθεση σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, σταθμίζοντας παράγοντες όπως το κόστος, η ρευστότητα, το μέγεθος, η ιστορική απόδοση και ο κίνδυνος.

Συνήθως, τα χρήματά σας επενδύονται σε 5-8 ETF, ανάλογα με το επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο.