Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Ποιοι τύποι ETF είναι διαθέσιμοι στην εφαρμογή Revolut;

Υπάρχουν διάφορα είδη ETF στην αγορά, το καθένα με τη δική του μοναδική επενδυτική στρατηγική και εστίαση. Τα ETF μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την επενδυτική στρατηγική, το είδος των τίτλων στους οποίους επενδύουν ή τους υποκείμενους δείκτες. Προς το παρόν προσφέρουμε μη σύνθετα ETF που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένοι κοινοί τύποι ETF περιλαμβάνουν:

Δείκτες της αγοράς: Αυτά τα ETF παρακολουθούν την απόδοση ενός συγκεκριμένου χρηματιστηρίου ή της συνολικής αγοράς, όπως ο S&P 500 ή ο Dow Jones Industrial Average.

Δείκτες τομέων: Αυτά τα ETF επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους κλάδους ή τομείς, όπως η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη ή η ενέργεια.

Δείκτες ομολόγων: Αυτά τα ETF παρακολουθούν την απόδοση μιας συγκεκριμένης αγοράς ομολόγων, όπως τα κρατικά ομόλογα ή τα εταιρικά ομόλογα.

ETF εμπορευμάτων: Αυτά τα ETF επενδύουν σε φυσικά εμπορεύματα, όπως ο χρυσός, το πετρέλαιο ή τα γεωργικά προϊόντα.

Χαρτοφυλάκια με ενεργητική διαχείριση: Αυτά τα ETF διαχειρίζονται από μια ομάδα επαγγελματιών επενδυτών που επιλέγουν τους τίτλους που θα διακρατηθούν στο πλαίσιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση τη δική τους έρευνα και ανάλυση.

Υπάρχουν επίσης ETF που ακολουθούν εναλλακτικές στρατηγικές, όπως η επένδυση με κοινωνική ευθύνη, ή στρατηγικές που αποσκοπούν στη μείωση της μεταβλητότητας ή στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να εξετάζουν προσεκτικά τους επενδυτικούς τους στόχους και την ανοχή τους στον κίνδυνο πριν επιλέξουν ένα ETF.

Εάν είστε πελάτης της Revolut Trading Ltd., δεν θα έχετε ακόμα πρόσβαση σε ETF. Για να δείτε ποια οντότητα της Revolut Trading είναι ο πάροχος υπηρεσιών για εσάς, πατήστε εδώ.