Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Πώς υπολογίζεται η αξία του χαρτοφυλακίου;

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου που εμφανίζεται στην εφαρμογή είναι μόνο ενδεικτική και βασίζεται στην «πιο πρόσφατη» τιμή που διαθέτουμε για κάθε κινητή αξία που κατέχετε συν τυχόν μετρητά που υπάρχουν στον λογαριασμό σας. Θα λαμβάνετε επίσης μηνιαίες κινήσεις λογαριασμού που αναγράφουν την αποτίμηση των επενδύσεών σας για μια συγκεκριμένη περίοδο.