Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Πώς ρυθμίζεται η Ευρωπαϊκή οντότητα χρηματιστηριακών συναλλαγών;

Η Revolut Securities Europe UAB έχει συσταθεί στη Λιθουανία με αριθμό μητρώου 305799582, έχει λάβει άδεια λειτουργίας και διέπεται από την Τράπεζα της Λιθουανίας ως εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.