Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Είμαι κάτοικος ΗΒ, θα μεταφερθεί ο λογαριασμός ανταλλαγής μετοχών που διαθέτω στη νέα Ευρωπαϊκή οντότητα συναλλαγών;

Εάν η εγγεγραμένη διεύθυνσή σας βρίσκεται στο ΗΒ, λογαριασμός συναλλαγών σας δε θα μεταφερθεί στη Revolut Securities Europe UAB, την καινούργια Ευρωπαϊκή μας οντότητα χρηματιστηριακών συναλλαγών, και θα παραμείνετε πελάτης της Revolut Trading Ltd, της οντότητάς μας για χρηματιστηριακές συναλλαγές στο ΗΒ.

Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση αλλαγής της χώρας κατοικίας σας θα πρέπει να μας ενημερώσετε.