Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Τι θα αλλάξει όταν ο λογαριασμός συναλλαγών μου μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή οντότητα χρηματιστηριακών συναλλαγών;

Συνοψίζουμε παρακάτω τις κύριες αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ όταν ο λογαριασμός συναλλαγών σας περάσει στη δικαιοδοσία της Revolut Securities Europe UAB (“RSEUAB”).

Αλλαγές στις συμβασιακές σχέσεις

Πριν τη μεταφορά: Έχετε συνάψει συμβασιακή σχέση με την DriveWealth, LLC ("DriveWealth") στις ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των εντολών σας και τη διαφύλαξη των μετοχών που κατέχετε στις ΗΠΑ. Έχετε επίσης συμβασιακή σχέση με την RTL, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λήψη των εντολών σας και την μετάδοσή τους στην DriveWealth.

Μετά τη μεταφορά: Θα έχετε ενιαία συμβασιακή σχέση με τη RSEUAB στη Λιθουανία, η οποία θα αναλάβει την ευθύνη της εκτέλεσης των εντολών σας και της διαφύλαξης των μετοχών σας από τις ΗΠΑ. Η RSEUAB θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την DriveWealth για αυτές τις δύο υπηρεσίες. Λόγω αυτής της αλλαγής, δε θα απαιτείται πλέον συμβασιακή σχέση με την DriveWealth. Συνεπώς, η Συμφωνία Λογαριασμού Διαμεσολάβησης Πελάτη με την DriveWealth θα τερματιστεί όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά.

Αλλαγές στη δομή του λογαριασμού συναλλαγών σας

Πριν τη μεταφορά: Διαθέτετε ατομικό χρηματιστηριακό λογαριασμό στην DriveWealth.

Μετά τη μεταφορά: Η RSEUAB θα αποκτήσει χρηματιστηριακό λογαριασμό στην DriveWealth («λογαριασμό omnibus»), στον οποίο θα κρατούνται όλα τα στοιχεία ενεργητικού των πελατών της RSEUAB. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που θα αγοράζετε μέσω της RSEUAB είναι δικά σας. Θα είστε ο πραγματικός δικαιούχος αυτών των στοιχείων, τα οποία θα κρατούνται στον λογαριασμό omnibus. Η RSEUAB θα διατηρεί αρχεία αναγνώρισης της ατομικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων σας επί αυτής και εσείς θα διατηρείτε όλα τα δικαιώματα και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιότητά σας ως μέτοχος.

Διαφύλαξη μετοχών ΗΠΑ

Πριν τη μετάβαση: Η DriveWealth είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξη των μετοχών σας στις ΗΠΑ. Αυτό επιτυγχάνεται διαχωρίζοντας τις μετοχές σας στις ΗΠΑ σε λογαριασμό θεματοφυλακής, ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος στους πιστωτές της DriveWealth σε περίπτωση αφερεγγυότητάς της.

Μετά τη μεταφορά: Η RSEUAB θα φέρει την ευθύνη για τη διαφύλαξη των μετοχών σας στις ΗΠΑ. Η RSEUAB θα συνεχίσει να διατηρεί τις μετοχές σε θεματοφυλακή της DriveWealth, η οποία θα διαχωρίσει τις μετοχές σας στις ΗΠΑ σε λογαριασμό θεματοφυλακής. Αυτός ο λογαριασμός δεν είναι προσβάσιμος στους πιστωτές της DriveWealth σε περίπτωση αφερεγγυότητάς της.

Αλλαγές στην αποζημίωση για την απώλεια μετοχών στις ΗΠΑ σε περίπτωση αφερεγγυότητας της DriveWealth

Πριν τη μεταφορά: Η DriveWealth είναι μέλος της Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Όλες οι μετοχές από τις ΗΠΑ που κρατούνται στον λογαριασμό σας στην DriveWealth προστατεύονται από τη SIPC. Σε περίπτωση που η DriveWealth χρεοκοπήσει και οι μετοχές σας δε δύναται να σας επιστραφούν, προστατεύονται από τη SIPC έως 500.000 $. Ωστόσο, η SIPC δε σας προστατεύει από ζημίες που προκλήθηκαν λόγω της πτώσης της αγοραίας αξίας των μετοχών σας.

Μετά τη μετάβαση: Αν η DriveWealth χρεοκοπήσει και οι μετοχές των πελατών της RSEUAB δε δύναται να επιστραφούν, η SIPC παρέχει αποζημίωση έως 500.000 $. Η εν λόγω προστασία θα εφαρμοστεί επί του συνόλου των στοιχείων εντός του λογαριασμού omnibus που κατέχει η RSEUAB. Δε θα δικαιούστε την ατομική προστασία από τη SIPC που έχετε επί του παρόντος, και ενδέχεται να έχετε λιγότερη προστασία από όση θα είχατε πριν από τη μεταφορά.

Διαφύλαξη μετρητών

Πριν τη μεταφορά: Η Revolut Bank UAB φέρει την ευθύνη για τη διαφύλαξη των χρημάτων που χρησιμοποιείτε για τις αγορές μετοχών στις ΗΠΑ.

Μετά τη μεταφορά: Η RSEUAB θα φέρει την ευθύνη για τη διαφύλαξη των χρημάτων που χρησιμοποιείτε για τις αγορές μετοχών στις ΗΠΑ. Αυτό επιτυγχάνεται με τον διαχωρισμό των χρημάτων σας από τα χρήματα της RSEUAB τοποθετώντας τα σε λογαριασμό για χρήματα πελατών.

Αλλαγές στην αποζημίωση για την απώλεια μετρητών

Πριν τη μεταφορά: Τα χρήματά σας που κρατούνται στη Revolut Bank UAB προστατεύονται έως EUR 100.000 από τη Λιθουανική κρατική εταιρεία «Ασφάλιση Καταθέσεων και Επενδύσεων». Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μετά τη μεταφορά: Αν η RSEUAB χρεοκοπήσει και τα χρήματά σας δε δύναται να σας επιστραφούν, τυγχάνουν προστασίας έως EUR 22.000, βάσει του νόμου για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Άλλες βασικές αλλαγές

  • Η οντότητα της Revolut από την οποία λαμβάνετε υπηρεσίες ανταλλαγής μετοχών θα αλλάξει. Συγκεκριμένα, θα περάσετε από την RTL (εδρεύουσα στο Ηνωμένο Βασίλειο) στην RSEUAB (εδρεύουσα στη Λιθουανία), η οποία και θα ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Η ρυθμιστική αρχή υπεύθυνη για την επίβλεψη της παροχής των υπηρεσιών ανταλλαγής μετοχών που λαμβάνετε θα αλλάξει. Θα γίνει μετάβαση από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας.
  • Το εναλλακτικό όργανο επίλυσης διαφορών θα αλλάξει. Θα πραγματοποιηθεί μετάβαση από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS) στο ΗΒ στην Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας
  • Θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις ίδιες μετοχές των ΗΠΑ που έχετε και τώρα

Όλες αυτές οι αλλαγές ισχύουν μόνο για τον λογαριασμό ανταλλαγής μετοχών που διαθέτετε. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες που λαμβάνετε από τη Revolut δεν επηρεάζονται.