Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Κλείσιμο της θέσης μου σε μετοχή

Εάν θέλετε να κλείσετε τη συνολική σας θέση σε μετοχές, πρέπει να υποβάλετε μια εντολή βάσει ποσότητας και όχι βάσει τιμής.

Για παράδειγμα, εάν διαθέτετε 0,482 μονάδες της AAPL — αξίας 79$ στην τρέχουσα αξία προϊόντος — στον επενδυτικό σας λογαριασμό και θέλετε να τις πουλήσετε όλες:

  1. Πατήστε το κουμπί «Πώληση»
  2. Υποβάλετε μια εντολή βάσει ποσότητας στο κελί της AAPL - μπορείτε είτε να εισάγετε 0,482 χειροκίνητα είτε να επιλέξετε «Πώληση όλων των AAPL» για να συμπληρωθεί αυτόματα η μέγιστη ποσότητα που μπορείτε να πουλήσετε
  3. Πατήστε το κουμπί «Πώληση AAPL» για να υποβάλετε την εντολή σας

Εάν χρησιμοποιήσετε το κελί για το USD για να εισάγετε την τρέχουσα αξία των 79$, θα υποβληθεί μια εντολή βάσει τιμής. Λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές, οι εντολές βάσει τιμής δεν εγγυώνται ότι θα πωληθεί το σύνολο των μετοχών που διατηρείτε.

Η ανάληψη χρημάτων στον τρεχούμενο λογαριασμόείναι δυνατή μόνο αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή — αυτό συνήθως διαρκεί 1 ημέρα διαπραγμάτευσης για χρεόγραφα ΗΠΑ ή 2 ημέρες διαπραγμάτευσης για χρεόγραφα εκτός ΗΠΑ.

Τα κεφάλαια θα κατατεθούν στον τρεχούμενο λογαριασμό σας σε δολάρια ΗΠΑ ή σε ευρώ τρεχούμενο λογαριασμό .