Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Μπορώ να κάνω συναλλαγές με τη Revolut χωρίς να ενεργοποιήσω το πρόσθετο του Trading Pro;

Μπορείτε ακόμα να πραγματοποιείτε ανταλλαγές και να έχετε πρόσβαση στις συνηθισμένες λειτουργίες χρηματιστηριακών συναλλαγών σας. Το πρόσθετο σάς δίνει απλώς πρόσβαση σε αποκλειστικές λειτουργίες χρηματιστηριακών συναλλαγών και έκπτωση στην προμήθεια μετοχών.

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πρόσθετο Trading Pro από την ενότητα «Επενδύσεις» → «Περισσότερα» → πρόσθετο «Trading Pro».