Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Moje automatyczne zasilenie nie zostało zrealizowane

Najczęstsze powody, dla których automatyczne zasilenie może nie działać zgodnie z oczekiwaniami:

Ważność karty wygasła

Musisz ustawić nową automatyczną wpłatę, korzystając z odpowiedniej karty. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak skonfigurować automatyczne zasilanie?.

Automatyczne zasilenie nie zadziałało zgodnie z oczekiwaniami lub zostało usunięte

Aby sprawdzić automatyczne zasilenie:

  1. Przejdź do ekranu głównego.
  2. Stuknij Wpłać.
  3. Stuknij przycisk poniżej kwoty, aby wyświetlić dostępne metody wpłaty.
  4. Wybierz znajdującą się obok karty ikonę informacji „i”.

Jeśli widzisz opcję Automatyczne dodawanie środków, dla tej karty nie ma aktywnego automatycznego zasilania konta.

Jeśli widzisz opcję Dostosuj automatyczne zasilenie, dotknij jej, aby sprawdzić, czy automatyczne zasilanie jest zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Nieuruchomione przez przelew wewnętrzny

Jeżeli saldo konta spadnie poniżej kwoty minimalnej z powodu wykonania przelewu wewnętrznego (takiego jak wymiana waluty lub wpłata pieniędzy do Pocketu), nie spowoduje to dokonania automatycznej wpłaty.

Błąd automatycznego zasilenia

  1. Przejdź ze strony głównej do swojej historii transakcji.
  2. Stuknij transakcję nieudanego zasilenia.

Stuknij opcję Uzyskaj pomoc u dołu ekranu, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania konkretnych problemów.