Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Czy mogę zapłacić w określonej walucie?

Niestety nie możesz wykonać płatności w określonej walucie. Możesz natomiast sprawić, że konta w określonych walutach nie będą obciążane. W tym celu należy utrzymać niskie saldo na danym rachunku walutowym lub całkowicie je wyłączyć. Aby to zrobić, przejdź do aplikacji, przesuń palcem w lewo na koncie walutowym, a następnie wybierz opcję Ukryj.

👉 Z kont zdezaktywowanych nie będą pobierane żadne środki. Możesz je w każdej chwili ponownie aktywować.

Nie można dezaktywować rachunku w walucie bazowej. Pewnym rozwiązaniem może być przelanie wszystkich środków z tego rachunku na konto oszczędnościowe. Pamiętaj — środki z konta oszczędnościowego nie zostaną pobrane w celu realizacji płatności lub przelewów.