Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak oznaczyć płatność jako subskrypcję w aplikacji?

Jeśli nie widzisz usługodawcy, u którego dokonano rejestracji, w nadchodzących płatnościach, musisz najpierw oznaczyć go jako subskrypcję, aby go odblokować. Wykonaj następujące kroki:

  • Przejdź do sekcji TransakcjeNadchodzące.
  • Wybierz + Dodaj (w prawym górnym rogu) → wyszukaj Płatność za subskrypcję.
  • Wyszukaj usługodawcę (Amazon, Netflix itp.)
  • Wybierz wszystkie odpowiednie zakończone transakcje z wybranym usługodawcą i potwierdź wybór.
  • Po zakończeniu: przejdź do sekcji TransakcjeNadchodzące → przewiń stronę w dół do pozycji Zablokowane lub Nieaktywne.
  • Wybierz usługodawcęOdblokuj płatność.

W przypadku usługodawców nieobsługiwanych przez Revolut, zapoznaj się z tym artykułem.