Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

W jakiej walucie będzie obciążone moje konto?

W przeciwnym razie — Waluta realizacji transakcji wybierana jest w następującej kolejności:

  • Waluta płatności;
  • Waluta bazowa (PLN);
  • Kolejna aktywna waluta dostępna na koncie z wystarczającym saldem.

Revolut automatycznie wymieni środki (mogą obowiązywać opłaty). Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się więcej o opłatach za wymianę walut.

👉 Kwota płatności nie może zostać pobrana z kilku kont walutowych jednocześnie, nawet jeśli łączne saldo wszystkich rachunków jest wystarczające.

👉 Aby uniknąć opłat w określonej walucie, utrzymuj niskie saldo lub wyłącz dane konto walutowe: kliknij znajdujący się poniżej salda przycisk z trzema kropkami i wybierz opcję Ukryj. Pamiętaj, że nie możesz dezaktywować swojej waluty krajowej.

Jeśli opłata została pobrana w innej walucie, niż oczekiwano, mogło dojść do tzw. dynamicznego przeliczenia walut (DCC). Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.