Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Mój zwrot został odrzucony, co mam zrobić?

Jeśli widzisz odrzucony zwrot na liście transakcji, najprawdopodobniej nie został on sfinalizowany. 

Skontaktuj się ze sprzedawcą i poproś o ponowne wysłanie zwrotu pieniędzy, aby upewnić się, że transakcja przebiegnie bezproblemowo.

Jeśli Twój wniosek o zwrot środków został odrzucony, a sprzedawca nie ponowił jego próby, możesz zainicjować obciążenie zwrotne. Wybierz transakcję, a następnie polecenie Uzyskaj pomoc i najbardziej odpowiednią opcję.