Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dlaczego płatność kartą została odrzucona, jeśli na koncie było wystarczająco dużo pieniędzy?

Niskie saldo na określonym rachunku walutowym

Sprawdź, czy chociaż na jednym rachunku walutowym masz wystarczające środki, aby uniknąć odrzucenia transakcji — nawet jeśli Twoje łączne saldo na wszystkich rachunkach jest wystarczające.

Sprawdź, czy karta jest powiązana z rachunkiem.

Jeśli karta jest powiązana z rachunkiem ze zbyt niskim saldem, płatność zostanie odrzucona (nawet jeśli łącznie masz wystarczającą kwotę). Stuknij Konta pod saldem, a następnie przejdź do sekcji Pockets lub stuknij transakcję.

Sprawdź przyszłe płatności

Sprawdź, czy saldo wystarczy do realizacji nadchodzących płatności.

Jeśli płatność za subskrypcję została odrzucona, zasil konto, ponieważ usługodawca powinien ponowić próbę pobrania środków za jakiś czas. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z nim. W przypadku innych problemów dotyczących subskrypcji przeczytaj ten artykuł.