Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jakie limity wydatków obowiązują na moim koncie osobistym?

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich pieniędzy, stosujemy tygodniowe limity płatności kartą w oparciu o zarejestrowany typ działalności usługodawcy (tzw. kod MCC). Poniżej przedstawiamy kategorie usługodawców oraz przypisane im limity:

  • instytucje niefinansowe — waluta obca, przekazy pieniężne (z wyłączeniem przelewów bankowych) i czeki podróżne — 10 000 GBP lub równowartość w innej walucie (limit 7-dniowy);
  • przekazy pieniężne — przelewy bankowe — 25 000 GBP lub równowartość w innej walucie (limit 7-dniowy);
  • zakłady (w tym kupony loteryjne, żetony do gier kasynowych, zakłady zawierane poza terenem wyścigów i na ich terenie) — 25 000 GBP lub równowartość w innej walucie (limit 7-dniowy).

👉 Limity tygodniowe resetują się po upływie 7 dni od pierwszego dnia przekroczenia limitu. Na przykład, jeśli 1 stycznia wydasz 10 000 GBP, Twój limit zostanie zmniejszony o 10 000 GBP do momentu zresetowania limitu po upływie 7 dni, czyli 8 stycznia.