Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Co zrobić, gdy widzę opóźnioną płatność kartą (offline)?

Co zrobić, gdy w aplikacji widoczna jest transakcja opóźniona?

  • Sprawdź poprzednie transakcje: zacznij od przejrzenia historii transakcji — być może zapłacono już wcześniej temu samemu usługodawcy. Czasami usługodawcy ponawiają transakcje, które się nie powiodły, w późniejszym terminie. Jeśli transakcja zostanie zrealizowana, w aplikacji zobaczysz zarówno wcześniejszą transakcję cofniętą, jak i transakcję pomyślną.
  • Uważaj na transakcje zduplikowane: płatności offline mogą czasami prowadzić do zduplikowania transakcji. Może się zdarzyć, że usługodawca obciąży Cię dwukrotnie za tę samą transakcję. Aby zgłosić nieprawidłowe opłaty lub takie, których nie rozpoznajesz, wybierz płatność w swojej historii transakcji i stuknij Uzyskaj pomoc.

Co zrobić, gdy opóźnienie w księgowaniu transakcji spowodowało ujemne saldo?

Najprawdopodobniej ujemne saldo wynika z tymczasowego stanu transakcji. Płatność w trakcie realizacji powinna zostać zwrócona na Twoje konto w ciągu kilku godzin lub dni, a Twoje saldo powinno zostać odpowiednio zaktualizowane. Możesz sprawdzić, kiedy transakcja zostanie zwrócona. Wystarczy, że w aplikacji wybierzesz ją z historii transakcji i sprawdzisz jej status.