Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Płatność kartą została odrzucona przez system bezpieczeństwa

Jeśli nasz system bezpieczeństwa odrzuci płatność kartą, przejrzyj transakcję za pośrednictwem powiadomienia push lub banera na ekranie głównym i sprawdź, czy ją rozpoznajesz (jeśli powiadomienia są wyłączone, włącz je w telefonie). Twoja karta zostanie zablokowana do czasu sprawdzenia transakcji (aby ją odblokować, przejdź do sekcji Karty (ikona karty w prawym górnym rogu ekranu), wybierz kartę, której chcesz użyć, i kliknij przycisk Odblokuj).

Po sprawdzeniu:

  • Jeśli potwierdzisz, że rozpoznajesz płatność, karta zostanie automatycznie odblokowana, a w większości przypadków nasz system nie powinien odrzucać żadnych przyszłych transakcji. Jeśli chcesz, aby płatność została zrealizowana, musisz dokonać jej ponownie.
  • Jeśli zaznaczysz, że nie rozpoznajesz tej płatności, Twoja karta zostanie trwale zamknięta. Możesz zamówić nową, wybierając kartę w sekcji Karty (ikona karty w prawym górnym rogu) → kliknij Ustawienia → Wymień kartę.
  • Jeżeli rozpoznajesz transakcję, ale karta została zamknięta przez przypadek, możesz ją ponownie aktywować w ciągu 30 dni. Przejdź do sekcji Karty i naciśnij opcję Chcesz ponownie aktywować zamkniętą kartę?.