Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Płatność kartą została odrzucona

Aby wyświetlić więcej informacji o swojej transakcji:

  1. Kliknij ikonę Start w menu na dole ekranu aplikacji.
  2. Przejdź do listy transakcji.
  3. Wybierz płatność, aby otworzyć ekran ze szczegółami transakcji.
  4. Sprawdź sekcję Status, aby poznać przyczynę odrzucenia płatności.
  5. Jeśli potrzebujesz pomocy, stuknij przycisk Uzyskaj pomoc na dole ekranu.

Nie możesz znaleźć transakcji?

Sprawdź wszystkie swoje konta — stuknij Wyświetl wszystko na liście transakcji, a następnie przycisk filtra w górnej części ekranu, aby wyświetlić wszystkie transakcje.

Jeśli transakcja została odrzucona lub nie powiodła się i nie możesz jej znaleźć w aplikacji, więcej informacji znajdziejsz w tym artykule w Centrum pomocy.