Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Kiedy odnowi się mój limit wypłat z bankomatów?

Limit zeruje się automatycznie każdego miesiąca. Data jego odnowienia nie wypada jednak ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca, ale zależy od dnia rozpoczęcia bieżącego okresu subskrypcji.

Dla przykładu, jeśli Twój obecny plan został aktywowany 15. dnia miesiąca, limit wypłat będzie odnawiany 15. dnia każdego kolejnego miesiąca.

Jak sprawdzić datę odnowienia limitu wypłat z bankomatów oraz pozostałych limitów?

  • Przejdź do sekcji Profil.
  • Stuknij przycisk Twój plan.
  • Znajdź Wypłaty z bankomatów w sekcji Twoje limity.

Dokładną datę odnowienia oraz stan limitów możesz sprawdzać na bieżąco.

Więcej informacji na temat limitów wypłat z bankomatów znajdziesz na stronie Często zadawane pytania.