Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dlaczego wypłata z bankomatu została odrzucona?

Jeśli wypłata gotówki została odrzucona:

  • Upewnij się, że masz wystarczające środki na koncie. Aby zasilić konto, kliknij tutaj.
  • Sprawdź, czy opcja wypłat z bankomatów jest wyłączona. Włącz wypłaty z bankomatów, przechodząc do sekcji Karty (ikona karty w prawym górnym rogu) → wybierz kartę → Ustawienia.
  • Sprawdź, czy wprowadzono prawidłowy PIN. Swój PIN możesz sprawdzić w aplikacji w sekcji Karty (ikona karty w prawym górnym rogu) → Ustawienia → Pokaż PIN.
  • Upewnij się, że Twój miesięczny limit wypłat nie został przekroczony. Możesz go sprawdzić w sekcji Profil → Twój plan → Twoje limity.
  • Sprawdź, czy Twoja karta jest aktywna. Sprawdź status swojej karty w sekcji Karty (ikona karty w prawym górnym rogu) i odblokuj ją w razie potrzeby.

Aby sprawdzić datę wycofania w przypadku wypłaty będącej w toku, stuknij odpowiednią transakcję w aplikacji i sprawdź jej status — jest on wyświetlony pod informacją o lokalizacji.

Jeśli wypłata została odrzucona, a mimo to Twoje konto Revolut zostało obciążone, prześlij formularz obciążenia zwrotnego. W tym celu wybierz odpowiednią transakcję i stuknij opcję Uzyskaj pomoc (proces obciążenia zwrotnego może potrwać do 50 dni).

Z powodu sankcji nie można korzystać z kart Revolut w Rosji i Białorusi.