Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Ile otrzymam z tytułu pomyślnie rozpatrzonego roszczenia w ramach ochrony zakupów?

Jeśli w ciągu 365 dni od daty zakupu przedmiot zostanie skradziony lub przypadkowo uszkodzony do tego stopnia, że nie będzie nadawał się do użytku, otrzymasz zwrot kosztów naprawy lub wymiany przedmiotu do maksymalnej wysokości ceny zakupu pomniejszonej o 5% utraty wartości naliczanej każdego miesiąca, począwszy od 90 dnia od daty zakupu, lub:

  • 1000 EUR, jeśli jesteś klientem Plus;
  • 2500 EUR, jeśli jesteś klientem Premium;
  • 10 000 EUR, jeśli jesteś klientem Metal;
  • 10 000 EUR, jeśli jesteś klientem Ultra.

w zależności od tego, która kwota okaże się niższa.

Największa kwota odszkodowania w ramach jednego zdarzenia w każdym 12-miesięcznym okresie to:

  • 1000 EUR, jeśli jesteś klientem Plus;
  • 2500 EUR, jeśli jesteś klientem Premium;
  • 10 000 EUR, jeśli jesteś klientem Metal;
  • 10 000 EUR, jeśli jesteś klientem Ultra.

W przypadku telefonów komórkowych ochroną ubezpieczeniową objęte jest jedno zdarzenie w okresie 12 miesięcy (limit dla jednego konta Revolut), licząc od daty poprzedniego zgłoszenia roszczenia dotyczącego telefonu komórkowego.

Koszt wysyłki przedmiotu do Qover zostanie opłacony do maksymalnej kwoty 50 EUR.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie. Aby go znaleźć, wybierz w dolnym menu aplikacji opcję Więcej, kliknij kafelek Ubezpieczenie, kliknij Zakupy, wybierz rodzaj ubezpieczenia i kliknij przycisk Wszystkie dokumenty.

Ostateczną kwotę odszkodowania ustali ubezpieczyciel. Jej wysokość zależy od wyniku rozpatrzenia przez niego Twojego roszczenia. Kwoty wymienione powyżej są maksymalnymi kwotami, o które możesz się ubiegać odpowiednio z tytułu jednego roszczenia oraz w okresie 12 miesięcy.