Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Ile otrzymam z tytułu pomyślnie rozpatrzonego roszczenia w ramach ochrony zwrotów?

Jeżeli w ciągu 90 dni od daty zakupu sprzedawca nie przyjmie zwrotu nieużywanego przedmiotu (z ceną zakupu co najmniej 50 EUR), który został zakupiony za pomocą konta Revolut Plus, Premium, Metal lub Ultra:

  • otrzymasz zwrot kwoty zakupu przedmiotu lub 300 EUR, w zależności od tego, która kwota okaże się niższa;
  • otrzymasz maksymalnie 600 EUR w nieprzerwanym okresie 12 miesięcy;
  • otrzymasz zwrot kosztów wysyłki przedmiotu do Qover do maksymalnej kwoty 50 EUR.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie. Aby go znaleźć, wybierz w dolnym menu aplikacji opcję Więcej, kliknij kafelek Ubezpieczenie, kliknij Zakupy, wybierz rodzaj ubezpieczenia i kliknij przycisk Wszystkie dokumenty.

Ostateczna wypłacana kwota jest określana przez ubezpieczyciela i zależy od wyniku rozpatrzenia przez niego Twojego roszczenia. Kwoty wymienione powyżej są maksymalnymi kwotami, o które możesz się ubiegać odpowiednio z tytułu jednego roszczenia oraz w okresie 12 miesięcy.