Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Ile otrzymam z tytułu pomyślnie rozpatrzonego roszczenia w ramach ochrony przed anulowaniem biletów?

Jeśli nie możesz uczestniczyć w wydarzeniu z powodu nagłej i nieoczekiwanej okoliczności, która nie była Ci znana w momencie zakupu biletu, zostanie Ci zwrócona wartość nominalna biletu(-ów) do maksymalnej wysokości 1000 EUR w ramach jednego roszczenia, w zależności od tego, która kwota okaże niższa. Maksymalna kwota, jaką możesz otrzymać w okresie 12 miesięcy, wynosi 1000 EUR.

Więcej informacji na temat okoliczności kwalifikujących się do objęcia ochroną przed anulowaniem biletów znajdziesz w Regulaminie. Aby go znaleźć, wybierz w dolnym menu aplikacji opcję Więcej, kliknij kafelek Ubezpieczenie, kliknij Zakupy, wybierz rodzaj ubezpieczenia i kliknij przycisk Wszystkie dokumenty.

Ostateczna wypłacana kwota jest określana przez ubezpieczyciela i zależy od wyniku rozpatrzenia przez niego Twojego roszczenia. Kwoty wymienione powyżej są maksymalnymi kwotami, o które możesz się ubiegać odpowiednio z tytułu jednego roszczenia oraz w okresie 12 miesięcy.