Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę zgłosić roszczenie z tytułu ochrony ubezpieczeniowej?

Dane kontaktowe znajdziesz w aplikacji Revolut. Wybierz w dolnym menu opcję Więcej, kliknij kafelek Ubezpieczenie, kliknij Zakupy, wybierz rodzaj ubezpieczenia i kliknij przycisk Uzyskaj pomoc.

Pamiętaj, że do roszczenia wymagana jest kopia odpowiednich dokumentów, takich jak rachunek za zakup przedmiotu, bilet na wydarzenie czy raport policyjny (w przypadku kradzieży).

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie. Aby go znaleźć, wybierz w dolnym menu aplikacji opcję Więcej, kliknij kafelek Ubezpieczenie, kliknij Zakupy, wybierz rodzaj ubezpieczenia i kliknij przycisk Wszystkie dokumenty.