Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Czy zgłoszenie roszczenia spowoduje spadek wartości zakupionego przedmiotu?

Tak, w przypadku ochrony zakupów stosuje się amortyzację w wysokości 5% miesięcznie, liczoną po upływie 90 dni od daty dokonania zakupu. Amortyzacji nie stosuje się w przypadku ochrony zwrotów i anulowania biletów.

Aby zilustrować działanie amortyzacji, posłużymy się przykładowym zakupem o wartości 1000 GBP.

  • W okresie do 3 miesięcy (90 dni) nadal możesz ubiegać się o kwotę 1000 GBP
  • W okresie do 4 miesięcy (od 91 do 120 dni) możesz ubiegać się o kwotę 950 GBP
  • W okresie do 9 miesięcy możesz ubiegać się o kwotę 700 GBP
  • W okresie do 12 miesięcy możesz ubiegać się o kwotę 550 GBP
  • Po 13 miesiącach nie możesz już ubiegać się o zwrot.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie. Aby go znaleźć, wybierz w dolnym menu aplikacji opcję Więcej, kliknij kafelek Ubezpieczenie, kliknij Zakupy, wybierz rodzaj ubezpieczenia i kliknij przycisk Wszystkie dokumenty.